INDIRA AS blir med på festival!

Vi jobber videre mot årets festival og nå som programmet er komplett, er det på tide å lansere våre viktigste samarbeidspartnere!

Innenfor våre begges fagfelt handler det nå om å bygge byen og omlandet, Indra er et selskap i vekst med gode kvaliteter innenfor prosjektadministrasjon, prosjektledelse og byggeledelse, blant annet.

Daglig leder Terje Ingebrigtsen i INDIRA AS

Daglig leder Terje Ingebrigtsen i INDIRA AS

- INDIRA AS er stolt samarbeidspartner med festivalen Haikjeften, forteller daglig leder Terje Ingebrigtsen og fortsetter.

- Vi syntes det er tøft at andre også satsler lokalt! Dette er et spennende prosjekt som skaper liv i byen vår, og er veldig viktig for rekruttering og bolyst.

Stein Hjertholm er godt fornøyd med den nye partnern, - INDIRA AS har skapt mange arbeidsplasser i byen vår og innehar alle de kvalitetene og kompetansen vi ser etter i våre samarbeidspartnere. Indira har oppdrag i hele landsdelen og vil gjennom samarbeidet at både selskapet og festivalen får god profilering også utenfor kommunegrensen.

I en by som er i rask endring og vekst, er det viktig å hjelpe hverandre, store som små. Vi har stor tro på at et slikt samarbeid vil bære frukter i årene som kommer.

Hans Petter Haaland